Long stay apartments

Vanaf heden wordt er door “Hart van Friesland” enkele appartementen verhuurd voor een langere periode. Verschillende bedrijven maken hier al gebruik van en ook steeds meer particulieren welke ter overbrugging tijdelijke woonruimte nodig hebben. www.appartementjenodig.nl